انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر محمد ضیاء توتونچی قربانی
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:    .................(009821)
  نمابر:  ...............  (009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             بیهوشی قلب
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                     
فلوشیپ بیهوشی قلب